แนวทางปฏิบัติในการป้องกันภัยพิบัติชายฝั่งทะเลอันดามันจากคลื่นสึนามิแหล่งกำเนิดคลื่นสึนามิแถบทะเลอันดามัน