แนวทางปฏิบัติในการป้องกันภัยพิบัติชายฝั่งทะเลอันดามันจากคลื่นสึนามิการสลายคลื่นใต้น้ำที่ระดับความลึก 100-200 เมตร

การจัดวางก้อนคอนกรีต