แนวทางปฏิบัติในการป้องกันภัยพิบัติชายฝั่งทะเลอันดามันจากคลื่นสึนามิ

Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis
Mooring System
ระบบสถานีประเมินและรายงานเมื่อเกิดคลื่นสึนามิใต้ท้องมหาสมุทร


Mooring System
ระบบประเมินและรายงานเมื่อเกิดคลื่นสึนามิใต้ท้องมหาสมุทร (BPR)ประกอบด้วยระบบบันทึกแรงดันน้ำใต้ท้องมหาสมุทรซึ่งสามารถตรวจจับคลื่นสึนามิได้เล็กถึง 1 เซ็นติเมตร สัญญานที่ตรวจจับได้จะถูกส่งไปยังทุ่นลอยเหนือผิวน้ำตรงตามเวลาจริง โดยอาศัยการเชื่อมต่อสัญญานด้วยคลื่นเสียงใต้น้ำ ข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปสัญญานดิจิตอลจะถูกถ่ายทอดจากทุ่นลอยเหนือผิวน้ำ ผ่านดาวเทียม GOES และกระจายคลื่นไปยังสถานีภาคพื้นที่ ศูนย์เตือนภัยสึนามิ NOAA และสถานีภาคพื้นปาซิฟิค (PMEL)


***Information From : http://www.ndbc.noaa.gov/